Föredragshållare: Gun Sätterman, Macat Affärsutveckling