Etiska problem för militär sjukvårdspersonal utomlands

  • Datum/Tid:

    22 februari 2018 11:45

  • Plats:

    Bofors Hotel

Föreläsare: Kristina Lundberg