R 10-projektet

Redovisning av nyss avslutat projekt och tankar om framtiden.

Jullunch

Besök av Distriktsguvernören

Föreläsare: Distriktguvernör Johan Strandberg

Budget 2019, Karlskoga kommun

Föreläsare: Ekonomichef Christian Westas