Hållbart ledarskap

Föredragshållare: Gun Sätterman, Macat Affärsutveckling

Nobelpriset i ekonomim

Är hållbar ekonomisk tillväxt möjlig?

Föreläsare: Professor Lars Hultkrantz

Föranmälan krävs. 0586-245245  eller info@nobelkarlskoga

Årsmöte

Kvinnohuset i Karlskoga

Information av en dold men viktig verksamhet

R 10-projektet

Redovisning av nyss avslutat projekt och tankar om framtiden.

Jullunch

Jullunch med julbetraktelse av Kristina Lundberg

Gelleråsens Arena och framtiden

Föreläsare: VD Richard Göransson

Karlskoga Folkhögskola och dess kurser

Föreläsare: Rektor Elaine Lindblom

Besök av Distriktsguvernören

Föreläsare: Distriktguvernör Johan Strandberg