Karlskoga SymfoniOrkester

Karlskoga symfoniOrkester är en del av Karlskoga Konsertförening med cirka 50 aktiva medlemmar. Orkestern repeterar i Musikpalatset på torsdagskvällar 19.00-21.15. Den består av både fritidsmusiker och yrkesmusiker i form av musiklärare. Fyra gånger per år ger orkestern konserter i Karlskoga men då och då även i andra orter i Mellansverige.

Karlskoga symfoniOrkester fungerar som en naturlig fortsättning för duktiga stråk- och blåselever från Karlskoga kulturskola. I dag är flera gymnasie- och högstadieungdomar medlemmar i orkestern. Karlskoga symfoniOrkester har under de senaste åren samarbetat mycket med körer, dansare, pop- och rockensembler, andra orkestrar och ett flertal av Sveriges ledande artister och musiker inom många olika genrer.

Karlskoga symfoniorkester samarbetar även med Musikhögskola, Örebro Universitet och erbjuder musikhögskolans instrumentalister att få orkesterpraktik hos Karlskoga symfoniOrkester. Detta har visat sig vara ett riktig ”vinna-vinna” koncept. Vi som är med i orkestern tycker givetvis om att spela men en betydande del av engagemanget består i att umgås och ha trevligt på repetitioner, konserter och diverse andra aktiviteter.

1