Sommarmusik i parken- Svenska Bolinderkvartetten

  • Datum/Tid:

    15 juni 2018 18:00

  • Plats:

    Mötesplats Alfred Nobel

Leif Fors- B-kornett
Kalle Hedbom- Althorn
Christer Torgé- Tenorhorn
Åke Hedbom- Tuba

Inträdet är gratis, men frivilliga bidrag tas givetvis tacksamt emot.

Arrangör: Karlskoga Konsertförening i samarbete med Alfred Nobels Björkborn och Nobelmuseets vänner.