Styrelse

 

 

Ordförande Anette Larslin                   alarslin@hotmail.com
Vice ordförande Ann-Britt Harrysson
Kassör Hans Pettersson
Sekreterare Katarina Pettersson
Övriga ledamöter Siv Kanon, Katrin Söderlund, Helena Weidt, Kim Andersson, Maud Nilsson
Styrelsesuppleanter Åsa Lindberg, Katarina Löfström -Larsson
Revisorer Bengt Adolfsson, Sissel Embretsson
Valberedning Sten-Åke Pettersson, Karin Rundblad-Berge