Vi återbrukar material och produkter,  våra färdiga produkter finns sedan tillgänglig för försäljning i vår hantverksbutik, som finns i lokalen bredvid.

Här kan man även pyssla på torsdagseftermiddagar, om man är aktiv medlem.

Återbruk och daglig sysselsättning erbjuds utifrån ens egna förutsättningar.