Vad är Funkis?

Föreningen

Föreningen Funkis är en socialt inriktad förening i Karlskoga som bildades under slutet av 2010.

Vi består idag av ungefär 131 st medlemmar.

Funkis vänder sig till personer som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. De flesta av våra medlemmar är människor som har någon form av sårbarhet, men det finns också de som av andra anledningar har varit borta från den reguljära arbetsmarknaden under längre tid.

Syftet med föreningen är att erbjuda våra medlemmar en meningsfull och stimulerande sysselsättning dagtid, samt olika typer av aktiviteter kvällstid. Det kan vara t.ex. mysiga filmkvällar, bingo och resor.

 

Sysselsättning och aktiviteter

Funkis erbjuder daglig sysselsättning i form av arbete till våra medlemmar. Vi gör många saker – allt från legoarbete åt ett företag inom skruvbranschen, till gräsklippning, snöskottning, städning, flytt, sophantering och transporter. Vi strävar också ständigt efter att utöka vår verksamhet, så att vi ska kunna erbjuda arbeten som passar alla.

Hos Funkis har vi också jobbcoacher som finns till för att stötta och hjälpa de som vill komma tillbaka till arbetslivet. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro läns landsting, Finsam mfl.

 

Du är välkommen, oavsett vem du är och var du kommer från

Skulle du vilja veta mer om Funkis och vad vi sysslar med? Är det kanske en verksamhet som du själv skulle vilja delta i?

Hör av dig till oss, så bokar vi in dig för ett studiebesök.

 

Välkommen!