Föreningen Funkis har en styrelse som träffas ungefär en gång i månaden. I styrelsen diskuteras verksamhetsfrågor som föreningens ekonomi, och utvecklingen av föreningen. Styrelsen tittar även på – och tar beslut i – de frågeställningar som kommer från medlemsmöten på Föreningen Funkis. Medlemsmöten sker på Värmlandsvägen 9 varje månad. Dit är alla medlemmar välkomna för att lyfta olika frågor rörande föreningen.

 

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Maria Nybeg

Ledamöter

Lena Carlsson

Mari Cedervall

Kent Johansson

Lotta Larsdotter Karlsson

Tommy Larsson

Emil Lundqvist