Föreningen Funkis är ett socialt företag som bildades 2010. Funkis har som syfte att hjälpa människor som på grund av någon form av sårbarhet har hamnat utanför arbetsmarknaden och behöver stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Funkis skall även ge de människor som önskar en daglig meningsfull sysselsättning samt social samvaro.

Föreningen Funkis finns i dagsläget på två ställen i Karlskoga. Dessa är:

 

Funkis Värmlandsvägen (bredvid busstationen)

Här finns i dag ett  litet café, konferenslokal, hantverksbod samt en loppis där man säljer begagnade saker och ting och återbruk som deltagarna skapar.

Det finns även en stor lokal där vi utför olika typer av legojobb åt företag i Karlskoga.

Funkis Bangatan ( gamla brandstationen)

Härifrån utgår utelaget som har hand om alla trädgårdsarbeten, miljökörningar, flyttar m.m. Vi har även all vår byggnation här uppe så som altanbyggen, målning m.m. Även här utför vi olika typer av legoarbeten åt företag i Karlskoga.

Förutom detta samarbetar vi även med lokala företag för att ge oss möjligheten att kunna placera medlemmar på en extern arbetsplats.

På Funkis så finns det  arbetshandledare/coacher. En av deras uppgifter är att coacha de personer som har anställning men även de som har en önskan om att kunna nå en anställning.

Föreningen Funkis har ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen för att på bästa sätt kunna underlätta för våra medlemmar så att de hamnar rätt och får det stöd som behövs. Vi har även ett samarbete med AME (arbetsmarknadsenheten) i Karlskoga kommun.

Föreningen finansieras idag bl.a. av bidragsanställningar via Arbetsförmedlingen. Vi har sedan ett tillskott från kommunen som täcker fyra personer ur personalen, två fordon samt lokalhyran till en av våra lokaler. Övriga inkomster genererar vi själva genom de arbeten som vi utför.

Föreningen har som mål att de pengar som kommer in också skall ”gå ut” i form av löner till anställda, resor för medlemmarna samt övriga kostnader som finns i Föreningen.

Vi har också som ständigt mål att bredda våra åtaganden/arbetsuppgifter så att vi kan tillgodose medlemmarnas behov i så stor utsträckning som möjligt