Snickeri

Föreningen Funkis har en snickare anställd som har ansvar för den byggnation vi utför.

Denna enhet utgår från gamla brandstation på Bangatan 9  här kan man om man har intresse få vara med och arbeta med de byggnationer vi åtar oss att göra.

Vi utför ex altanbyggen, staketbyggen, målerijobb, byggnation av friggebodar, älgtorn, markarbeten mm

I snickeriet så har man en tät kontakt med arbetshandledaren som kan visa och förklara olika arbetsmoment.