Kontakt

Adress:
Värmlandsvägen 9
691 32 Karlskoga

Telefon:
076-5653240

E-mail:
receptionen@foreningenfunkis.se


Platschef 

Lena Lindbladh

E-mail: lena.lindbladh@karlskoga.se

Telefon: 070 416 2641

 

 

Arbetshandledare

 

Anki Andersson 

E-mail: annchristin.andersson@karlskoga.se

Telefon: 070 416 27 44

 

 

 

Andreas Molin

Email: andreas.mohlin@karlskoga.se 

Telefon: 070 416 26 76 

 

 

Örjan  Edlund

Email: orjan.edlund@hotmail.com

Telefon: 070 662 10 68