ROS (Regional Omställning i Samverkan) är ett nätverk bestående av olika aktörer i länet som vill lyfta hållbarhetsfrågorna och bidra till en regional omställning baserad på systemprinciper (som speglar levande, komplexa, sammanhängande system).

ROS bildades 2013 på initiativ av Hela Sverige ska levas länsorganisation, Länsbygderådet Örebro, för att skapa en stödjande struktur och kultur för ett hållbart Örebro län. I nätverket ingår representanter från Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet, Naturskyddsföreningen, Örebro läns bildningsförbund, Framtiden i våra händer, Companion, Förening Simon Viva, samt Örebro kommun. Ambitionen att samordna regionens omställningsaktiviteter inom samtliga sektorer.
Syftet med ROS är inte att ersätta befintliga aktiviteter för en hållbar framtid, utan att genom sin samordning tillföra ett stärkande sammanhang som mångdubblar deras effektivitet.