Framtidsveckan i Karlskoga

Hur kan vi skapa ett hållbart samhälle? Detta är den övergripande fråga som Framtidsveckan handlar om.  Under vecka 40 kommer frågan uppmärksammas i Karlskoga.

Välkommen!


Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet.
Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande, lokala initiativ i Örebro läns kommuner.

En unik manifestation för en hållbar framtid

Alla välkomnas att medverka och sprida positiva exempel på hur våra samhällen ställer om till en hållbar framtid. Tillsammans inspirerar vi länets invånare till att bli medskapare.
Framtidsveckan är ett samarbete mellan kommuner, föreningar, företag, organisationer, studieförbund, myndigheter och politiska partier.
Alla behövs!

 

Ett lokalt svar på globala kriser
Vi står inför någonting helt nytt. Klimatkris, ekologisk kris, ekonomisk kris och energikris. När vi tar del av de många och oroväckande hotbilderna upplever många en existentiell kris.
Framtidsveckan är en motbild mot de dystra prognoserna. Goda, lokala exempel visar att det går att förändra vårt sätt att leva och förvalta en värld och en kommun. Framtidsveckans budskap är att vi påverkar mer än vi tror. Vi kan tackla de stora utmaningarna. Det skapar ett engagemang som sprids till resten av året.
Hur använder vi jordens resurser?
Att ställa om till ett hållbart samhälle kräver förändringar inom livets alla områden; hur vi producerar vår mat och energi, hur vi reser, bor och bygger. Det handlar också om vårt sätt att tänka. Ibland behöver vi ’synvändor’
för att ändra vanor och beteenden. Därför är omställningen vår tids stora folkbildningsuppgift.
Tillsammans skapar vi ett smörgåsbord av handlingsalternativ där var och en finner sin roll.

Genom lokala och goda exempel visar vi att det går att förändra vårt sätt att leva – att vi kan tackla de stora utmaningarna!

Många sätt att delta på
Framtidsveckan händer i länets 12 kommuner. Människor inbjuds att göra något där de själva bor och är verksamma. På sin gård, i sin butik, i skogen, i skolan, på jobbet eller på torget. Ja, varhelst man väljer att synas! Man kan dela med sig av något som man själv redan kan. Olika sätt att delta på behövs för att medskapa en framgångsrik manifestation.
Här kommer några exempel:

  • Ordna en lokal skördemarknad
  • Bjud in en intressant föreläsare
  • Visa en angelägen film och diskutera den Gör en publik utställning
  • Arrangera en temadag

Vill du delta med ett evenemang i Karlskoga? Kontakta:

Emil Lundkvist, emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net, 070-2021335