Olof Granström är statsvetare med en bakgrund som lärare. Behovet att förstå världen och göra den begriplig för alla har alltid varit Olofs motivation. Olof har arbetar som organisationsutvecklare, lärare och konsult. Han arbetar numera heltid på Gapminder där han bland annat arbetar med att utveckla Gapminders projekt “the ignorance project”, föreläsa och genomföra workshops samt skapa utbildningsmaterial.

Olof har föreläst på OECD årliga konferens för lokal utveckling, The baltic sea summit och H&M changermakers lab. Tidigare har Olof tagit fram utbildningsmaterial för till exempel Nobelmuseet. Olofs kommer fokusera på att öka för förståelse om världen, ge ramverk berättelser och modeller som utvecklar en faktabaserad världsbild samt diskutera ett livslångt lärande som stärker ett kritiskt tänkande och förmåga att resonera med stöd av fakta.

För mer info om Gapminder – https://www.gapminder.org