Kommer att finns på plats och informera om REKO-Ringen Karlskoga och guidar åhörarna till REKO-Ring Karlskogas FB-sida.

Man stöttar närhandeln när man är AKTIV konsument i REKO-Ring, Samt ger producenter HOPP att VÅGA driva eget till glädje för lokalbefolkningen.

Du kan läsa mer om REKO-Ringen här: Reko Infoblad