Välkommen till föreläsning och politikersamtal på Karlskoga bibliotek!
Torsdag den 4 oktober, kl 17:00-18:30

Hur kan våra kommunpolitiker skydda medborgarnas säkerhet genom hållbar omställning? Hur kan Karlskoga leda vägen för framtidens hållbara lokalsamhällen?

Trots globala, nationella och regionala hållbarhetsmål fortsätter mänsklighetens negativa klimatpåverkan att öka i en oroande fart. Sverige hör idag till de fyra värsta klimatbovarna. Det är lokalt som trenden kan vändas och nya tankar kan blomstra!

Karlskogas lokalpolitiker har under de återkommande framtidsveckorna visat ledarskap genom att våga ta upp samhällets verkliga och akuta hållbarhetsutmaningar. 2018 är temat lokalsamhällets rättigheter (”community rights”) som nyckel till en hållbar framtid.

En gemensam nämnare för alla globala kriser är upplösningen av hållbara lokalsamhällen. Omvänt betyder det att målen i Agenda 2030 kan uppnås när lokalsamhällen får rätten och mandatet att förverkliga kretsloppsbaserade lösningar i samverkan med naturen.

Niklas Högberg och Ingrid Stiernström är drivande i utbildningen ”Framtidens by – Bredbandsbullerbyar” där man utforskar lokala svar på globala kriser – hur man förverkligar en hållbar planetär kultur med början i det lokala. Hösten 2018 åter genomförs utbildningen i samarbete med Karlskoga folkhögskola. Se vidare http://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/. 

OBS! Anmälan till föreläsningen sker till ABF annelie.m.jansson@abf.se eller på telefon 0586-501 40 senast den 30 september.