Denna föreläsning ingår i både Dyslexi veckan och framtidsveckan, och är ett samarbete mellan Dyslexiförbundet Örebro län, Karlskoga kommun, ABF och Itakt

Var: Hörsalen Karlskoga bibliotek.
Biblioteket inleder med att informera om tjänsten Legimus. Som hjälper dig som har svårt att läsa vanlig text att låna talböcker direkt i din telefon/dator.

Dyslexiförbundet berättar om projektet ”Orden på jobbet”. Varför det är så viktigt att alla kan ta del av informationen på jobbet?

Solweig Barthelson från företaget Itakt berättar om vad man kan göra för att anpassa arbetsplatsen så den fungerar även för personer med funktionsnedsättning. Så här presenterar hon sitt företag:

”Itakt har under snart 20 år anpassat en stor mängd arbetsplatser för personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan gälla allt från att strukturera och förtydliga arbetsuppgifter, till utbildning på avancerade dataprogram för att diktera text och styra datorn med rösten.

Det Itakt har arbetat mest med genom åren är dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Det finns många bra dataprogram men även annan teknik som underlättar i både vardag och arbetsliv.

Vi kommer också att demonstrera olika programvaror, appar och teknik. Samt berätta när man kan ansöka om stöd till programvaror och utbildning hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och hur man går till väga.”