Lämna in tyget till Prisma och få en kasse uppsydd.( Nya Folkets Hus-ingång från Centrumleden)
Pris under Framtidsveckan 60 kr.

 

Mer info kommer