Framtidsveckan 2018 – en manifestation för omställning till ett hållbart samhälle.

Folkbildarna i kommunen; studieförbund och folkhögskola planerar redan nu att genomföra Framtidsveckan hösten 2018. Det är en vecka då vi på olika vis uppmärksammar hållbarhetsfrågor. Under 2017 genomfördes föreläsningar och andra aktiviteter runt om i kommunen, främst på biblioteket men även på Karlskoga folkhögskola. Under 2018 hoppas vi att flera aktörer, såväl privata som offentliga…
Läs mer!