Välkommen till FMM

Vi är en förening som stödjer föräldrar, syskon, andra närstående samt personer med missbruksproblematik.
Föreningen är öppen för alla.
Föreningen arbetar under sekretess och all information är konfidentiell.