Veckans Händelser

19

Feb

 • NOLSOKNA BYALAG:Yoga

20

Feb

  21

  Feb

   22

   Feb

   23

   Feb

    24

    Feb

    25

    Feb

    Dokument

    Här hittar du Möckelnföreningarnas samlade dokument från verksamheten.


    2017

    Möckelnföreningarnas verksamhetsberättelse 2017

    Balansrapport 2017

    Resultatrapport 2017

    Revisionsberättelse 2017

    Möckelnföreningarnas verksamhetsplan och budget 2018

    2016

    Möckelnföreningarnas verksamhetsberättelse 2016

    Balansrapport 2016

    Resultatrapport 2016

    Proposition Associerade medlemmar

    Revisionsberättelse 2016

    2015

    Verksamhetsberättelse

    Balansrapport

    Resultatrapport

    Motion – Stöd till kassörer i föreningsstyrelser

    Svar på motion

    Revisionsberättelse


     2014

    Verksamhetsberättelse 2014

    Balansräkning och Resultatrapport 2014

     

    Annons