Den 10 mars har vi årsmöte under ordinarie dans, klockan 19:00

Klubben bjuder på fika.