Veckans Händelser

19

Feb

 • NOLSOKNA BYALAG:Yoga

20

Feb

  21

  Feb

   22

   Feb

   23

   Feb

    24

    Feb

    25

    Feb

    Kassörsnätverk

    Utbildning och nätverk för kassörer i föreningsstyrelser

     

    Under två lördagar i oktober är du som är aktiv i någon av Möckelnföreningarnas medlemsföreningar välkommen att gå en utbildning för kassörer i föreningsstyrelser. Möckelnföreningarna kommer i samband med utbildningen även initiera ett kassörsnätverk.

    Kassörsutbildning

    Innehållet i kursen är kassörens uppgifter, bokföring och kontering mm. En bra kurs för nyvalda kassörer som vill få ordning och reda från början, men också värdefullt för mer vana kassörer som till exempel vill få hjälp med ”svåra fall” där man är osäker på hur det blir bäst att kontera.

    Omfattning: två heldagar.
    Tid: Lördagen den 1 och 15 oktober, 09.00-16.00. Plats: Föreningarnas hus Bharat Forge, Balkvägen 9.
    Kostnad: Kostnaden för kursen är 400 kr vilket kommer att faktureras din organisation. Priset inkluderar kursmaterial.

    Kassörsutbildningen sker i samarbete med ABF. Kursledare är Lillemor Johansson.

    Kassörsnätverk

    I samband med kassörsutbildningen bjuder Möckelnföreningarna även in intresserade att bli del i ett kassörsnätverk. Nätverksträffar kommer att hållas regelbundet (ca 1 gång i månaden – var 6:e vecka). Syftet med bildandet av nätverket är att nätverksdeltagarna ska kunna vara ett stöd för varandra i arbetet med föreningens ekonomi.

    Tanken är att nätverket ska fungera som ett långsiktigt komplement till kassörsutbildningen. Kanske var det något du missade på utbildningen, kanske har du frågor som utbildningen inte besvarade, kanske glömmer du något viktigt? Genom nätverket ska deltagarna ha möjlighet att hjälpa varandra till problemlösningar.

    Vid den första nätverksträffen, som äger rum innan kassörsutbildningen, kommer frågor och problem som deltagarna önskar få besvarade på utbildningen i oktober att diskuteras och sammanställas. Sammanställningen kommer sedan att skickas till läraren för kursen i syfte att kursen ska bli så anpassad som möjligt till deltagarnas behov.

    Nätverket är, liksom kursen, öppen för aktiva i någon av Möckelnföreningarnas medlemsföreningar. Även den som inte går kursen är välkommen som deltagare i nätverket. Det kostar inget att bli del i nätverket. Däremot måste du anmäla ditt intresse med ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken förening du representerar. Dessa uppgifter kommer delas med nätverkets övriga deltagare. Den som inte deltar på tre nätverksträffar i följd kommer att strykas från nätverkets deltagarlista.

    Tid första nätverksträff: Torsdagen 8:e september klockan 18:00.
    Plats: Föreningarnas hus Bharat Forge, Balkvägen 9.

    Vi vill ha in anmälan från dig till såväl kursen som nätverket. Sista anmälningsdag till kassörsutbildningen är den 15 september.

    Anmälan gör du på följande länk:

    http://www.mockelnforeningarna.se/anmalan/

    Vid frågor och funderingar, tveka inte att kontakta Möckelnföreningarna!

    Emil Lundkvist
    Verksamhetsutvecklare
    070-2021335
    emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net

    Maud Nilsson
    Verksamhetssamordnare
    072-2479906
    maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

    Annons